vanharenskerk-radekerorgel.weblinker.nl

vanharenskerk-radekerorgel rubrieken:

Foto Radekerorgel Adres en route. Oud organisten De van Harenskerk De eerste organist Prot.gemeente St. Annaparochie Meer orgelnieuws De geschiedenis van het orgel Biografie Johannes Radeker

De eerste organist

De eerste organist was Mr. Johannes Jansen Steenwijk, welke op 24 maart 1724 door oud-landeigenaren pachters te het Bildt, onder Sint Annaparochie werd gekozen en benoemd als Hoofdonderwijzer. Met de verplichting dat hij zonder verbetering van het tractament het orgel moest bespelen en onderhouden, mits die in de kerk zou komen. Het tractament bleef 200 carroli gulden. Plus de schoolpenningen en de vrije schoolwoning. Dit was op het Friese platteland een riant salaris voor die tijd. Ook kreeg hij de taak als koster. Op 13 mei 1760 werd Mr. Steenwijk op voordracht van Grietman Jr. W. van Haren door de stemgerechtigde eigenaren tot Ontvanger van Gemeenteomslagen gekozen en door de Grietman beŽdigd tot Dorpsrechter, waardoor hij van zijn schooldienst afstand moest doen. Hij heeft deze functiŽn als klerk bij het Nederrecht van het Bildt bekleed tot aan zijn overlijden in 1766. Tot zijn opvolger werd als schoolmeester-organist-koster Mr. Jan Eits Feddema aangesteld.